Fotoclub 't Filter Sneek

van beginner tot professionele amateur


Geschiedenis ’t Filter

De Fotoclub ’t-Filter is opgericht in 1932. Door wie en hoe de club toen heette is niet bekend. De vereniging werd bezocht door de notabelen van Sneek. Tijdens de oorlog stopte de fotoclub met zijn activiteiten en dit duurde tot ver na de oorlog.

In 1962 verscheen er een artikel in het Sneeker Nieuwsblad waarin Jan Greidanus, redacteur van de krant en hobbyfotograaf, meldde dat de fotoclub zijn avonden weer hervatte. De avonden werden in de bovenzaal van restaurant Van der Wal gehouden.

Op de eerste avond kwamen 7 personen. Een nieuwe start. De fotoclub kreeg zijn huidige naam : Fotoclub ‘t-Filter. Jan Greidanus werd voorzitter. In 1966 bestond de club uit 20 tot 25 personen. Van 1976 tot 1986 was Cees Veenstra voorzitter.

De club is in de loop der jaren op verschillende locaties bij elkaar gekomen. In 1982 vierde men het  50- jarig jubileum met een fototentoonstelling in Amicitia. Deze werd geopend door de heer Van Haersma Buma, toen burgemeester van Sneek.

Huidige situatie

De fotoclub ‘t-Filter komt op de derde maandag in de maand bij elkaar in het wijkgebouw “De Spil” aan de Molenkrite 169 te Sneek en heeft momenteel 23 leden.

Op deze avond is ruimschoots aandacht voor elkaars werk en is er milde en opbouwende kritiek wat de fotograaf bedoeld heeft met zijn foto. Elk seizoen worden er een aantal fotothema’s opgegeven en er zijn ook avonden waarop je vrij werk mag tonen. Een uitdaging om eens anders te fotograferen en nieuwe paden in te slaan.

Ook worden er praktische avonden georganiseerd met onderwerpen aangaande cameradiafragma en sluitertijd. Af en toe nodigen wij een professionele  fotograaf uit om over zijn manier van fotografie een lezing te geven. Tevens onderhouden we contacten met andere fotoclubs.

We hebben een nauwe samenwerking met fotoclub d’ Ontspanner uit Bolsward. Want van het kijken naar het werk van anderen kun je veel leren.

Na een clubavond worden de besproken foto’s opgehangen in de bibliotheek van Sneek. Ook proberen wij regelmatig een expositie te organiseren in Sneek en omgeving.

Tentoonstellingen

In het kader van “Sporen van Joods Verleden” heeft de fotoclub in Kamp Westerbork gefotografeerd. Deze foto’s zijn tijdens het thema geëxposeerd in de Martinikerk in Sneek.  De fototentoonstelling is ook te zien geweest in de kerk van Ysbrechtum.

Ter gelegenheid van het 400 jarig bestaan van de Waterpoort in Sneek hebben wij foto’s tentoongesteld in één van de torens van de poort.

Tevens heeft de fotoclub in Tirns gefotografeerd. Deze foto’s zijn in de kerk van Tirns geëxposeerd.