Fotoclub 't Filter Sneek

van beginner tot professionele amateur


Privacyreglement

1.  Algemeen

Fotoclub ’t Filter is verplicht om zorgvuldig, veilig en vertrouwelijk om te gaan met het verzamelen, bewaren en beheren van persoonsgegevens van betrokkenen.

Dit privacyreglement is van toepassing op alle verwerkingen van persoonsgegevens binnen de fotoclub.

Voor vragen over dit reglement of als u een klacht hebt over de wijze waarop fotoclub ’t Filter met uw gegevens omgaat kunt u contact met de fotoclub.

U vindt de contactgegevens op de website: www.filter-sneek.nl.

Fotoclub ’t Filter is aangesloten bij de Fotobond en deelt de persoonsgegevens met  de Fotobond. Het privacyreglement van de Fotobond is hierop van toepassing.

2.  Doeleinden

De fotoclub ’t Filter verzamelt of gebruikt uw persoonsgegevens alleen voor de doeleinden die worden beschreven in dit privacyreglement. (Artikel 5 AVG)

Dit zijn:

–  Activiteiten die, gelet op de doelstelling van de fotoclub ’t Filter, gebruikelijk zijn.

–  Clubleden van de juiste informatie voorzien van activiteiten die plaatsvinden binnen de fotoclub.

–  Het berekenen, vastleggen en innen van contributies, giften en activiteiten van intern beheer.

3.  Beveiliging

De fotoclub ’t Filter draagt zorg voor de nodige voorzieningen van fysieke, technische en organisatorische aard ter beveiliging van de persoonsgegevens die zijn opgeslagen bij het secretariaat van fotoclub ’t Filter en de website, tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking.

4.  Website fotoclub ’t Filter

De website bevat foto- en videomateriaal en teksten over evenementen die fotoclub ’t Filter heeft georganiseerd. Dit kan bestaan uit uitslagen van wedstrijden, gehuldigde personen enz. De fotoclub ’t

Filter maakt deze gegevens niet openbaar zonder toestemming van de betrokkene. Deze informatie wordt zonder toestemming alleen gedeeld met de leden van de fotoclub ’t Filter.

Afbeeldingen van personen worden als persoonsgegevens geïnterpreteerd, deze moeten toestemming geven voor publicatie. Ook voor het plaatsen van de naam van de fotograaf onder de foto is toestemming nodig. De regels voor het maken van een foto zijn niet gewijzigd onder de nieuwe wet. Pas bij publicatie (op website, in een boek en dergelijke) spelen regels over copyright, portretrecht en dergelijke een rol.

5.  Links naar websites van derden

Op de website van fotoclub ’t Filter zijn links naar websites van derden te vinden, zoals andere fotoclubs en bedrijven. Bezoekers worden na het aanklikken van voornoemde links doorgeleid naar de website van de betreffende derde. Op het gebruik van dergelijke websites is het privacyreglement van de betreffende derde van toepassing. De fotoclub ’t Filter is niet aansprakelijk voor de informatie die door derden wordt verstrekt, verwerkt, of verzameld tijdens het bezoeken van dergelijke websites.

6. Slotbepalingen

In gevallen waarin het privacyreglement niet voorziet beslist het bestuur van de fotoclub ’t Filter. Wijzigingen en aanvullingen van het privacyreglement worden door de Algemene Ledenvergadering vastgesteld. Dit privacyreglement is goedgekeurd op de Algemene Ledenvergadering d.d. 18 februari 2019 en is in werking getreden per dezelfde datum.