Fotoclub 't Filter Sneek

van beginner tot professionele amateur


Typisch Fries(land)

1 AR / Fries landschap
2 AvA / oranjekoek
03 man met klei
4 BD / Friese krant
5 DvN / Sandfirden

6 DvN / Warns
7 HD / Skûtsje
8 DvN
9 JG Fries kostuum
10 JG Grutte Pier kop
11 JG / tekstbord
12 JG / kinderwagen
13 JT / Hindeloopen
14 JT Fries popje
15 MK / pompebled
16 MK / Fries volkslied
17 MK / it giet oan
18 PH / Fries rijtuig
19 PL / koeien
20 RM / boten
21 WH / koek en soopie
22 WH / Hogebeintum
23 AR / Grutsk
24 AR / super Fries
25 HD Hegebeintum