Fotoclub 't Filter Sneek

van beginner tot professionele amateur


Historie fotoclub

Onlangs ontvingen we onderstaand schrijven van Cees Veenstra, oud voorzitter van de fotoclub.

 

Ik ga mij eerst even voorstellen. Mijn naam is Cees Veenstra en ik ben omstreeks 1966 lid geworden van fotoclub ’t Filter. In het jaar 2006 heb ik bedankt als lid, nadat ik al een aantal jaren geen voldoende inspiratie meer had. Ik wil in het kort iets vertellen over het ontstaan van deze club.
Voor de oorlog, in 1932 om precies te zijn is de fotoclub opgericht door voor mij onbekende personen. De club had toen een nog elitair karakter en was voor de gewone man nog niet haalbaar. De vereniging heette toen ook niet het Filter. Helaas weet ik op dit moment niet meer hoe de club toen wel heette. Tijdens de oorlog was het gedaan met de fotoclub en het duurde tot ver na de oorlog dat er weer bijeenkomsten werden georganiseerd. Jan Greidanus, toenmalig redacteur bij het Sneeker Nieuwsblad en zelf hobbyfotograaf plaatste een artikel in de krant, waarbij hij het deed voorkomen alsof de club nog altijd bezig was. Hij zette in de “Sneeker” een verhaal waarbij hij doodleuk aankondigde dat de fotoclub zijn avondbijeenkomsten weer hervatte. De avonden werden gehouden in de bovenzaal  in de Parkstraat. Er kwamen die avond ongeveer 7 personen opzetten en de fotoclub werd als het ware heropgericht en kreeg de naam: Fotoclub ’t Filter. Dit moet omstreeks 1962 zijn geweest, maar dat weet ik niet zeker.  Jan Greidanus werd de voorzitter en heeft dat altijd met veel verve gedaan.
In 1966 of daaromtrent ben ik lid geworden en bestond de club uit ± 20 à 25 personen. Fotografie was toen echt in opkomst, met de merken Asahi Pentax, Practica, Minolta en later Nikon en Canon. Ook Rusland mengde zich in de strijd met de merken Zenith, spiegelreflexcamera en de Lubitel 2 oog reflex, prijs 39 gulden en een goed beeld.
Toen ik een aantal jaren lid was geweest nam ik het stokje van hem over en werd omstreeks 1976 voorzitter van “t Filter. Dit heb ik ± 10 jaar gedaan. We hebben op diverse locaties in Sneek bijeenkomsten gehad, o. a de start in de Parkstraat, bovenzaal Van der Wal, het kantoor ( boven ) typecentrum Kuipers aan de Wijde Noorderhorne, Naast de Doopsgezinde Kerk ( Pastorie) , Hotel Ozinga, Kleinzand en later in de Oosterkerk.
In 1982 werd het 50 jarig bestaan gevierd met een tentoonstelling in Amicitia, welke werd geopend door burgemeester Van Haarsma Buma, in het bijzijn van wethouder Frans Middelhof, schoonzoon van de bekende fotograaf Obbema.
In deze periode was ik lid van het rayonbestuur en groeide de fotoclub aanzienlijk. Op hoogtijdagen waren er 43 leden op de bijeenkomsten. Nog altijd fotografeer ik met veel plezier, maar met een ander doel, nl. de geschiedenis van Sneek en omstreken, waar ik over schrijf en af en toe vertel.
Foto’s van de tentoonstelling in de Amacitia n.a.v. het 50 jarig bestaan van de fotoclub
foto 1: uitnodiging uit 1982 met als secretaris Hans Delea.
foto 2: Op de trap Cees Veenstra, voorzitter.
foto 3: Links Cees Veenstra, onbekend en burgemeester van Haarsma Buma.
foto 4: Rechts Paul van Goor.Groepsfoto: Links in grijs pak, heroprichter Jan Greidanus, Rienk Kingma van fotoclub Leeuwarden, Frans Middelhof en Burgemeester Van Haarsma Buma. foto 5: Een overzichtsfoto van de tentoonstelling, met op de hoek van de tafel fotoclublid Pasma en zijn vrouw.